Wat is Training?

In de eerste plaats gaan we even stilstaan bij het woord training. Over training bestaan er verschillende definities en om het eenvoudig te zeggen kan men dit als volgt omschrijven ‘Het regelmatig en systematisch toedienen van, in omvang en/of intensiteit toenemende, belastingprikkels met de bedoeling het prestatievermogen te laten stijgen’. Trainen kan zorgen voor het beter presteren bij lichamelijke en/of geestelijke activiteiten. Bij training kunnen aspecten aan bod komen zoals techniek, conditie, tactiek en mentale training.

Trainen kan individueel, in groep of in clubverband gebeuren. Je volgt hierbij wel of niet een (persoonlijk) trainingsschema. Voor meer sociaal contact en gezelligheid sluiten veel mensen zich aan bij een vereniging.

Als we deze definitie gaan ontleden vinden we de volgende termen.

  • Regelmatig en systematisch is bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks herhalingen doen voor jou specifieke doel op een bepaalde steeds terugkerende manier.
  • Omvang en/of intensiteit heeft betrekking op de afstand of aantal herhalingen die moeten gebeuren in een bepaalde tijdsinterval in verhouding met de rustperiode.
  • Met belastingprikkels wordt het trainingsprotocol bedoeld. Verschillende trainingsmethodes hebben ook een verschillend doel zoals sneller worden, sterker worden, een zelfde inspanning lang(er) kunnen volhouden, enz.
  • Het prestatievermogen is afhankelijk van de tak van sport. Elke sport heeft zijn specifieke kenmerken. Bijvoorbeeld in de fitness industrie wordt prestatievermogen meestal uitgedrukt in meer spiermassa of een betere spierdefinitie, minder vet, een fitter en strakker lichaam, een gezondere en mooiere fysiek.
Wat Is Kettlebell Training

Wat is Kettlebelltraining?

Zo komen we bij de Kettlebell training, die wordt uitgevoerd met, zoals de naam het al laat vermoeden, een Kettlebell (de kanonskogel met handvat). Afhankelijk van het trainingsniveau van de persoon wordt een gewicht toegewezen om een workout uit te voeren.

De Kettlebell oefeningen worden gekozen op basis van het doel. Een doel kan zijn afvallen, een beter uithoudingsvermogen, krachtontwikkeling of meer lenigheid.

In de trainingsleer wordt dankbaar gebruik gemaakt van de inzichten uit verschillende wetenschappen, zoals de fysiologie, anatomie, psychologie en de di√ętetiek. Maar meestal komt de kennis over trainen voort uit ervaringen van de praktijk.

Er bestaan verschillende vormen van fysieke training

Aerobe training (zuurstof) of uithoudingstraining

  • Vetloop
  • Duurtraining
  • Extensieve Interval Training

Anaerobe Training (zonder zuurstof) of weerstandstraining

  • Intensieve Interval Training
  • Sprinttraining
  • Explosieve Training

Basis oefeningen met de Kettlebell zijn de Dead Lift, Swing, Clean, Front Squat, Press, Turkish Get Up, Windmill en Snatch

Verschillende trainingsvormen met de Kettlebell

Het Tabata protocol

In de Kettlebell sport en in de sportwereld algemeen is het Tabata protocol, en talloze variaties hierop, een veel gebruikte workout om op een korte tijd veel arbeid te verrichten. De Tabata is een workout van 4 minuten oftewel 8 rondjes van 20 seconden actie en 10 seconden rust. De oefening die hier gebruikt wordt is de kettlebell swing.

Kettlebell workout : Tabata

Lactaattraining

Bedoeling is om de oefening traag uit te voeren met zoveel mogelijk herhaling en een goede techniek. Zakkende fase van 4 seconden, 1 seconde in onderste positie houden en terug naar starthouding. Net voor je weer in een staande houding bent, begin je alweer aan de zakkende fase. Dit is om de spanning niet volledig te laten verdwijnen tijdens het trainen.

Kettlebell oefening : Front Squat

Laddertraining

Een laddertraining is een duurtraining en geschikt om op een korte tijd enorm veel arbeid te verrichten. Je kiest een oefening die je wilt uitvoeren volgens het ladder protocol. Zoals in dit voorbeeld kiezen we de kettlebell swing en we nemen stapjes van 2 herhalingen. De workout gaat dan als volgt : je start met 2 kettlebell swing links, 2 rechts, 4 links, 4 rechts, 6 links en je gaat zo verder tot je grip het niet meer houdt. Je neemt geen rust maar start weer vanaf 2. Zo doe je verder tot je niet meer verder kan.

Kettlebell oefening : One Arm Swing